Waarom deze website?

Beheergrenzen zijn voor een weggebruiker niet van belang. Om weggebruikers zo goed mogelijk te informeren is het vaak nodig om DRIPs te gebruiken die worden aangestuurd door verschillende wegbeheerders. Vanuit het samenwerkingsverband BEREIK! (thans Zuid-Holland Bereikbaar) is daarom deze website gestart voor wegbeheerders om van elkaar te zien wie waar DRIPs heeft staan. Via deze website kan een uniform aanvraagformulier worden gegenereerd dat kan worden ingediend bij de verschillende wegbeheerders. Hierdoor is er voor de aanvrager één centrale plaats met de meest actuele informatie. Gaandeweg is de website uitgebreid met andere wegkantsystemen en wegbeheerders buiten de Zuidvleugel.

DRIP-aanvraag

De mogelijkheid tot het maken van een DRIP-aanvraag is onderdeel van een afgestemd werkproces binnen Zuid-Holland Bereikbaar. Hoewel DRIPs van wegbeheerders buiten de Zuidvleugel kunnen worden opgenomen, gelden in andere regio's wellicht andere werkprocessen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de aanvrager om zijn of haar aanvraag op de juiste manier bij de juiste partijen in te dienen. Uiteraard is het voor andere regio's mogelijk om op de werkwijze van Zuid-Holland Bereikbaar aan te sluiten.

Fouten in locatie/details melden

De inhoud van de website, waaronder de locaties van de wegkantsystemen en de detailgegevens worden beheerd vanuit de verschillende organisaties. Functionaliteit om fouten te kunnen melden wordt nog toegevoegd.

Bewerkrechten

Wil je gegevens van assets op deze website kunnen beheren voor jouw organisatie? Maak dan eerst een account aan als je dat nog niet hebt, via de pagina Aanmelden. Daarna kun je, na te zijn aangemeld, bewerkrechten aanvragen via de pagina Account.

Ik wil mijn assets ook op deze website

Lijkt het je als wegbeheerder, binnen of buiten Zuid-Holland, handig om je assets ook op deze website op te nemen? Neem dan contact op met jasper punt vries apenstaart denhaag punt nl voor de mogelijkheden. Het is ook mogelijk om als regio of individuele wegbeheerder gebruik te gaan maken van het DRIP-aanvraagformulier. Een bestaande lijst met assets kan in één keer worden ingelezen. Je blijft als wegbeheerder zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van je eigen assets en krijgt hiervoor dan de nodige bewerkrechten.

Technisch beheer website

Het technisch beheer van deze website wordt namens Zuid-Holland Bereikbaar gedaan door Jasper Vries. Meld technische problemen of wensen in de issuetracker op GitHub. Kijk eerst of er al een issue bestaat met dezelfde bug of wens alvorens een nieuw issue aan te maken.

Broncode

De broncode van deze website is open source en is gepubliceerd op GitHub.

Changelog

In april 2020 is de website volledig opnieuw opgebouwd. De voornaamste wijzigingen hierbij zijn:

Een overzicht van nieuwe aanpassingen die sinds april 2020 zijn doorgevoerd is beschikbaar op GitHub.

Backlog

Er worden een aantal nieuwe functionaliteiten en verbeteringen overwogen. Zie hiervoor de lijst op GitHub.