Waarom deze website?

Beheergrenzen zijn voor een weggebruiker niet van belang. Om weggebruikers zo goed mogelijk te informeren is het vaak nodig om DRIPs te gebruiken die worden aangestuurd door verschillende wegbeheerders. Vanuit het samenwerkingsverband BEREIK! is daarom deze website gestart voor wegbeheerders om van elkaar te zien wie waar DRIPs heeft staan. Via deze website kan een uniform aanvraagformulier worden gegenereerd dat kan worden ingediend bij de verschillende wegbeheerders. Hierdoor is er voor de aanvrager één centrale plaats met de meest actuele informatie. Gaandeweg is de website uitgebreid met andere wegkantsystemen en wegbeheerders buiten de Zuidvleugel.

DRIP-aanvraag

De mogelijkheid tot het maken van een DRIP-aanvraag is onderdeel van een afgestemd werkproces binnen BEREIK!. Hoewel DRIPs van wegbeheerders buiten de Zuidvleugel kunnen worden opgenomen, gelden in andere regio's wellicht andere werkprocessen. Het blijft de verantwoordelijkheid van de aanvrager om zijn of haar aanvraag op de juiste manier bij de juiste partijen in te dienen. Uiteraard is het voor andere regio's mogelijk om op de werkwijze van BEREIK! aan te sluiten.

Fouten in locatie/details melden

De inhoud van de website, waaronder de locaties van de wegkantsystemen en de detailgegevens worden beheerd vanuit de verschillende organisaties. Functionaliteit om fouten te kunnen melden wordt nog toegevoegd.

Beheer website

Het technisch beheer van deze website wordt namens BEREIK! gedaan door Jasper Vries. Meld technische problemen of wensen in de issuetracker op GitHub.

Ik wil mijn assets ook op deze website

Lijkt het je als wegbeheerder, binnen of buiten BEREIK!, handig om je assets ook op deze website op te nemen? Neem dan contact op met jasper punt vries apenstaart denhaag punt nl voor de mogelijkheden. Het is ook mogelijk om als regio of individuele wegbeheerder gebruik te gaan maken van het DRIP-aanvraagformulier. Een bestaande lijst met assets kan in één keer worden ingelezen. Je blijft als wegbeheerder zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van je eigen assets en krijgt hiervoor dan de nodige bewerkrechten.

Broncode

De broncode van deze website is open source en wordt gepubliceerd op GitHub. Er zijn nog enkele aanpassingen nodig om de broncode publiek te maken, zodat niet-publieke informatie niet alsnog via de broncode openbaar wordt gemaakt.

Changelog

In april 2020 is de website volledig opnieuw opgebouwd. De voornaamste wijzigingen hierbij zijn:

Backlog

De volgende functionaliteiten worden overwogen om te worden toegevoegd.